maart 9

0 comments

Ben jij een patroon doorbreker?

Ben jij een patroon doorbreker?

Wat is het?

Het is bewust worden van ons gedrag, handelingen en keuzes die we maken, anders dat hoe we het aangeleerd hebben.  

Hoe we zijn en wat we doen wordt bepaald door ons verleden, onze opvoeding en ervaringen. We zijn allemaal geconditioneerd.

Wat we leerden uit onze kindertijd, gewoontes, patronen, gedragingen, overtuigingen, vriendschappen, manieren van omgang zijn onze voorbeelden voor de toekomst. Als we niet bewust zijn kopiëren we ons gedrag in onze relaties, families, op romantisch vlak, werk, vriendschapen, professioneel en ga zo maar door.


Wie ben je en wat is jouw rol? 

Ons gedrag, karakter is onze identiteit geworden. We kunnen de aangeleerde rol aannemen: de zorger, de bemiddelaar, angsthaas, perfectionist, plantrekker, of het zwarte schaap, verslaafde, afhankelijke…

Zie jij wat of wie je geworden bent door je verleden of je opvoeding?

Is dat wie je werkelijk wil zijn?

Patronen doorbreken is veranderen hoe we omgaan met de hele wereld rond ons. Soms moet er een oud stukje jij afsterven om plaats te maken voor een nieuwe jij.


Verandering is moeilijk

Verandering is moeilijk voor ons allemaal persoonlijk en voor de mensen rond ons. Het onbekende, het onbewuste waar al deze gewoontes en patronen zijn opgeborgen wil echt dat we blijven bij dat gedrag en die gewoontes die onze comfortzone geworden zijn.


Het brein ziet verandering als een mogelijk gevaar.

Veranderen betekent, iets anders kiezen, een uitdaging aangaan met jezelf, iets doen wat je nog niet deed.

We ervaren weerstand en bedenken allerlei redenen om niet te veranderen of hoe ongemakkelijk veranderen is.

Als we er te veel aandacht geven aan die weestand eindigen we net waar we begonnen zijn in die oude gewoontes en patronen.

Voor velen lijkt verandering slecht, we krijgen misschien de boodschap dat iets anders doen dan onze omgeving iets is wat beter vermeden kan worden.

 

Mensen houden van mensen die lijken op zichzelf. 

Dat voelt comfortabel. We kopiëren gedrag om erbij te horen. Kijk maar eens rond je, families of vriendengroepen doen vaak dezelfde dingen, of zien er hetzelfde uit:

Hun overtuigingen, Hoe ze met hun lichaam omgaan, alcoholgebruik, roken, verslavingen, relationele status, koopgedrag, vrijetijdsbesteding,

Anders doen dan een ander, lijkt als er niet bij de groep horen. Gedrag kopiëren is een overlevingsstrategie om in een groep opgenomen te worden. Kijk maar naar bendes.


Verandering creëert afstand

Als we beginnen veranderen komt er een vorm van afstand, ruimte, om onszelf op diep niveau te ontdekken.

Ruimte en tijd nemen voor jezelf is misschien nodig om de veiligheid te scheppen die we nooit hadden, om je authentieke zelf te kunnen zijn en aanvaard te worden zoals je werkelijk bent.

Velen van ons ontvangen signalen dat ruimte innemen voor jezelf, slecht, egoïstisch, afstandelijk is.  

Als we dat idee krijgen hebben we minder de neiging om nog voor onszelf op te komen en hervallen onmiddellijk terug in oude gewoonten en patronen.


Angst en onbegrip als je verandert

Verandering en patronen doorbreken kan het gevoel van afstand of verlating teweegbrengen. Of een diepgewortelde dreiging om alleen te zijn of er niet bij te horen of niet graag gezien te zijn.

Boosheid, woede, angst en onbegrip kan ontstaan als het gevoel opkomt van verandering. Voor al deze redenen beginnen de meeste van ons zelfs niet aan het proces om patronen te doorbreken.

We hebben angst over wat misschien kan gebeuren dat we zelf een stap in die richting durven nemen, het houdt ons gevangen in oude conditioneringen nog voor we begonnen zijn.

Oncomfortabele acties

De reis naar van verandering durven aangaan, nieuw keuzes creëren en maken zal oncomfortabel voelen.

Nieuwe handelingen en gedrag aan de wereld tonen activeert de weerstand van je onderbewuste. Zeker voor wie zo gelijk is en afhankelijk is van zijn of haar omgeving.


Je omgeving voelt jouw verandering als een bedreiging. 

Je kan te horen krijgen: wie denk je dat jij bent? Denk je dat je te goed bent voor ons nu? Wat is dat grenzen stellen gedoe?  Je hebt toch geen grenzen te stellen met familie of vrienden. 


Deze uitspraken tonen het ongemak van onze omgeving die ze ervaren als er afstand verandering en grenzen worden afgenomen. Je bent een spiegel voor hun eigen gedrag.


Herinner je eraan dat die ruimte innemen nodig is, het is de start om je te herenigen met wie je echt bent.

Voor velen van ons is het hoe we beginnen meer veiligheid creëren die we nodig hebben. Ruimte nemen is niet noodzakelijk slecht, het kan voor de ander zo lijken uit angst,

Anderen beklagen zich, hebben onbegrip, schelden, keuren het af, het komt uit hun diepgewortelde overtuigingen en angst voor verwijdering.  

Ze kunnen zeggen:

Je bent zo ondankbaar, ik hiel meer van je vroeger, stop met klagen je hebt het beter dan de meeste, je bent egoïstisch, verwend, te emotioneel…


Als we te veel aandacht geven aan de reactie van anderen keren we vaak terug naar oude gewoonten nog voor we het zelf doorhebben.

Voor dat systeem dat het zo gewoon is voelt dat veel veiliger om niet te veranderen?

De rol die je aanneemt

We spelen allemaal een rol als een ander een nieuwe rol begint te spelen, heeft het een domino-effect voor diegene rond ons. Het begint de diepgewortelde angsten te activeren. Mensen reageren, willen controleren, willen de macht over ons om ons terug in oude gewoontes te sturen.

We komen uit verschillende culturen,

Waar je geboren bent of het soort familie wat je uit voortkomt.

We zijn allemaal onafhankelijke wezens, we hebben de balans te vinden tussen onze authentieke zelf en een connectie met een grotere groep. 

De druk van je omgeving om in dezelfde patronen te blijven die zelf schadelijk zijn voor de henzelf zorgt ervoor dat slechte gewoonte OK gevonden wordt. Want ze zijn zelf zo. Het heeft een impact op onze identiteit.

Gewoontes die ok gevonden worden onder de paraplu van onze cultuur of familiegewoonte is een problematische dynamiek niet alleen voor ons maar voor het hele systeem.


Hoe daag je op voor jezelf

Voor mijn was patronen doorbreken, nieuw ruimte creëren en wetten stellen, hoe ik opdaag voor mezelf en in relaties.

Ik ook kwam uit een conditionering. En ruimte en afstand nemen was belangrijk voor mij om mezelf veel beter te leren kennen. Wie ben ik en wie wil ik zijn, wat zijn mijn behoeften en verlangens?

Dan moest ik die ruimte behouden ook in contact en relatie met anderen zodat ik mezelf niet terug zou verliezen. En voor mezelf blijf opkomen.

Vele jaren dacht ik dat verandering benauwelijk was. Ik was bang om mijn gedacht te zeggen omdat het impact heeft op mijn omgeving en mij familiesysteem.

Als ik door de angst ging en stappen begon te nemen naar mijn authentieke zelf en de verandering te maken die ik wil zien was mijn omgeving verward, waarom stelde ik mijn grenzen, waarom deed ik niet meer gewoon zoals vroeger.


Ontdekken vanwaar je komt  

Sommige reageerden uit een gepijnigde plek van verlating, als ik iets anders deed dat wat ze van mij gewoon waren.

Ik voelde me oncomfortabel, schuldig, slecht om de verandering te kiezen.

Het hielp me om verbonden te blijven met mijn diepgewortelde overtuiging en intentie om verandering te brengen. Ik maakte de verandering niet om mensen pijn te doen, maar ze reageerden vanuit een gepijnigde positie.

Ik maakte de verandering om me meer een te voelen met mezelf. Mezelf graag te zien zodat ik diegene rond me nog liever kon zien. Ten volle meer authentiek.

De weerstand die ik opbouwde door tegen mijn natuur in te gaan deed me beslissen anders te gaan reageren, het patroon te doorbreken en een andere weg te kiezen.

Spiegel

De tijden ervoor als ik over mijn probleem sprak kreeg ik verschillende reacties uit mijn omgeving.

Zeker als het ging over mijn struggles in mijn relatie of over de twijfel mijn huwelijk te verlaten of mijn zelfstandige activiteit te starten.

Sommige vrienden of familie zeiden, het is toch niet zo erg, het is overal wel wat, omdat ze misschien zelf in een situatie zitten en niet de stap nemen om echt voor zichzelf te kiezen. En ik snap het he van waar dat komt, die diepgewortelde overtuiging en angst voor verandering. De verlating die we voelen als een ander anders reageert dan we gewoon zijn.

Zelfbewustzijn

Voor mijn vrienden en omgeving was het als er nu meer aandacht gevestigd werd over hoe zij zelf in hun leven stonden.

Als ik die beslissing nam en zij zitten ook met twijfels verhoogt de druk om naar eigen emoties angsten en twijfels te gaan kijken. Mensen hebben liever dat je ook doet zoals zij doen. Als wij veranderen, voelt de omgeving rond ons de impact, ze merken dat je op een andere manier voor jezelf opkomt en de eerste reactie komt uit hun eigen emotionele staat. Gelijk waarover de verandering gaat

Voor zelf zorgen, geen alcohol drinken, vrijheid kiezen, op je lichaam letten, een andere job kiezen, voor je gezondheid kiezen, waarden en normen voor je relatie kiezen…

Het is een 2 stappen proces om uit gewoontes te stappen die je niet meer dienen

Bewust worden van de keuzes die je maak, de rollen die je speelt, de gewoontes die je hebt.

En de impact die die keuzes hebben op jezelf en op de mensen rond je, je relaties en hoe jij je toont aan de wereld.

Kijk met compassie en verander om nieuwe keuzes te maken op elk gebied dat jij wil veranderen die jou beter zouden dienen. Dus als we voor onszelf opkomen en onze grenzen bepalen en bewaken kunnen we veel liefdevoller zijn. Hulpvaardig, ondersteunend.

Onze relaties zullen veel waardevoller en authentieker zijn.

Boos op je verleden

Voor velen die de reis van zelfontdekking aangaan, bewust worden van de impact dat ons verleden heeft op onze huidige keuzen kunnen we soms boos worden.

De diepgewortelde pijn die we voelen, de teleurstelling, de afkeer, die we voelen als we beseffen hoe ons verleden een impact had om ons gedrag, onze relaties, onze keuzes.

Schuld

We kunnen de schuld geven aan onze ouders, of aan wie ons grootgebracht heeft om die patronen te leren, we kunnen ze beschuldigen, we kunnen gemeen worden tegen hen, haat krijgen, we kunnen ze veroordelen in onze belangrijke stap naar verandering. Het is niet nodig.

Natuurlijk voelen we de pijn, de teleurstelling, van wat ons onbewust aangedaan werd.

Als we overhellen tot de ander de schuld te geven, neemt dat ons weg van onze eigen kracht.  

Het is belangrijk om de erkenning te hebben dat bepaalde zaken invloed gehad hebben op jou. En dan een shift te maken voor eigen verantwoordelijkheid.

Ik kan en wil die verandering nu brengen die ikzelf en mij omgeving nodig heeft.

Accepteren en aanvaarden welke impact het verleden op ons gehad heeft en dan je verantwoordelijkheid nemen om te veranderen.

Jij bent verantwoordelijk voor je eigen leven en hoe jij je aan de wereld toont en creëert voor jezelf.

Het kan nodig zijn als we patronen doorbreken vooral in onze familie, dat we afstand nemen en bekijken hoe de generaties voor ons het deden, en hun ouders,

Meestal herkennen we gelijkaardige patronen en gewoontes.

Ze wisten van niet beter.

Dat zorgt ervoor dat we met compassie kijken naar wat ons ”aangedaan werd”

Gewoon weten dat onze ouder of wie voor ons zorgden, het beste gedaan hebben met wat voor hen beschikbaar of mogelijk was. Met de beste intenties. Zij leerden niet hoe ze voor zichzelf konden opkomen. Of hoe ze emotioneel beschikbaar konden zijn voor hun kinderen. Ze toonden niet het voorbeeld dat we nodig hadden. Hoe we leefden tot nu toe is niet onze schuld en ook niet hun schuld.


We kunnen enkel handelen met de informatie die we tot nu toe hebben. 

En zij leerden ook maar van hun ouders wat zij te bieden hadden. Als we verandering beginnen creëren of patronen doorbreken is het nodig om met zachte ogen en zonder verwijt naar onze ouders te blijven kijken.

Verandering brengt emoties

En als jij aan het veranderen bent, wees lief voor je omgeving, niet iedereen is klaar om echt voor zichzelf op te komen. Laat ze hun emoties hebben.

Check af en toe met jezelf waarom je de verandering wil die je creëert. Val niet terug in oude patronen,

Je wens om verandering komt voort uit liefde, meer vervullende en authentieke verbindingen hebben. Verval niet in het afkeuren van een ander zijn gedrag.

Aanvaarden dat iedereen anders is

Het moeilijke aan verandering is aanvaarding. Aanvaarden dat een ander niet verandert. Als wij beginnen veranderen en de positieve effecten ervan zien, is het makkelijker om terug te kijken en bewust te zijn hoe de patronen van onze omgeving hen in die gewoontes houden.

Het is moeilijk om te zien hoe onze geliefde blijven vastzitten in die patronen die hen niet vooruithelpen. En niet kiezen voor verandering. De machteloze positie die je hebt omdat je wil dat een ander het ook goed heeft en de juiste keuzes voor zichzelf maakt.

De realiteit is, iedereen heeft recht op zijn eigen keuzes. Wij kunnen het leven van een ander niet controleren. We kunnen wel willen maar het is hun eigen keuze.

Het voorbeeld

Het meest inspirerende wat we kunnen doen is op ons eigen pad blijven. Niet toestaan dat hun vastzitten ons terugtrekt in oude gewoonte.

Blijf je mooie pad bewandelen van de verandering die jij wenst te zien. 

Dit is het mooiste cadeau voor jezelf en onze omgeving.

Als je omgeving ziet wat het met jou doet kunnen zij gemotiveerd geraken om ook de verandering te willen voor zichzelf.

Afstand nemen

Als je nauw contact hebt met de mensen waarbij je dezelfde patronen hebt waar je wil vanaf raken en die je niet vooruithelpen kan dit ontzetten moeilijk zijn.

Soms heb je echt afstand te nemen, te veranderen van omgeving, minder tijd te spenderen met hen, je eigen omgeving te veranderen waar je liever in wil vertoeven. Een nieuwe omgeving kiezen.

Je aapassen aan de omgeving of de omgeving veranderen

Omgaan met problemen of opgewassen zijn in een groot verschil met je jezelf aanpassen

Omgaan of opgewassen zijn wil zeggen dat je de mogelijkheid hebt om de omgeving rond je veranderen, afstand nemen van wat niet dient of een nieuwe gewoonte in de plaats kiezen. Veiligheid creëren om je authentieke zelf te eren en voldoen aan je behoeften en verlangens.

Je aanpassen is jezelf veranderen zodat je de moeilijkheden beter kan aanvaarden.

Als we afhankelijk zijn van anderen of samenwonen, we kunnen niet het gedrag van een ander veranderen. We kunnen enkel veranderen hoe wij er mee omgaan. Hoe we reageren op wat zij doen. We kunnen een eigen ruimte voor onszelf maken of een omgeving creëren om te kunnen omgaan met wat gebeurt als je niet kan verhuizen of afstand nemen.

Hoe kan ik mijn omgeving anders ervaren? Hoe kan ik zelf mijn patronen doorbreken als anderen uit mijn gezin dat niet doen.

Patronen doorbreken is een ontdekkingsreis.

Het begint met een bewustwording van onze eigen patronen

Zien welke gewoontes we hebben

Zien dat deze gewoontes ons niet vooruithelpen

Als we verandering beginnen brengen hebben we effect op de wereld om ons


Je bent een dominosteentje

Als jij je anders gedraagt zal ons systeem en onze relatie de impact ervaren van onze verandering. 

Van onze patroon doorbreking. 

Het is een langdurige reis, het gebeurt niet zomaar in je slaap, en er zijn beren op de weg, we houden niet van verandering, diegene rond ons houden niet van verandering, omdat we ons zo comfortabel voelen in deze oude gewoontes


Voor onszelf en anderen, verandering is het grootste en mooiste geschenk

We worden onze beste en meest liefdevolle authentieke zelf en zijn een voorbeeld als we echt durven opkomen voor wie we diep vanbinnen willen zijn. Je bent dan een voorbeeld voor je omgeving. 


Voor alle patroondoorbrekers, ik zie je, ik weet hoe moeilijk het is, Ik stuur je alle kracht en liefde en hoop dat jij jouw mooie pad durft aan te gaan.

Ik eer waar je bent tot nu toe en eer jouw keuzes die je wil maken. Je bent exact waar je moet zijn.


Liefs

Sofie

De meeste mensen blijven veel te lang in een situatie die hen niet gelukkig maakt omdat het hun comfortzone geworden is en angst hebben voor verandering.

Verspil je mooie jaren niet aan overleven en ontdek je lef om echt voor het leven te kiezen.


Het Love My Life plan helpt jou het beste uit je leven te halen, je de juiste vragen te stellen om de juiste keuze voor jou te kunnen maken die jouw voldoening, zelfzekerheid, rust, liefde en ontspanning te geven die je verdient.  


Inzichten ontvangen hoe jij het allerbeste uit jezelf en het leven kan halen:

Schrijf je in voor de gratis inzicht avond . 

Klik op deze link voor meer informatie


Tags


Dit vind je misschien ook leuk

Samen blijven uit gewoonte
Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}